Het Miland BV adviseert opdrachtgevers over de mogelijkheden m.b.t. de gunningscriteria:

  • Beste prijs-kwaliteit-verhouding (PKV)
  • Levenscycluskosten
  • Laagste prijs

Voor het onderwerp PKV heeft Het Miland BV een eigen EMVI-bibliotheek ontwikkeld.

De criteria hebben betrekking op procesbeheersing, omgevingsvriendelijkheid, klantvriendelijkheid en duurzaamheid.

In de bibliotheek zijn naar criteria op basis van een jurybeoordeling ook veel voorbeelden van EMVI-criteria meetlatbeoordelingen opgenomen. Meetlatbeoordelingen voorkomen dat zowel de inschrijver als de aanbestedende dienst dat veel tijd en energie gestoken moet worden om te komen tot een gunningsbeslissing. Uiteraard worden per geval EMVI-gunningscriteria specifiek voor de aanbesteding opgesteld

Bij aanbesteding van projecten waarbij de inchrijvers zelf een oplossing moeten definiëren (uitvraag gebaseerd op UAVgc of Best Value) kan het criterium levensduurkosten heel belangrijk zijn. Voor deze gevallen heeft Het Miland een gunningscriterium ontwikkeld gebaseerd op de netto contante waarde van het onderwerp van de aanbesteding.