Een raamovereenkomst is een contractvorm die geschikt is wanneer de samenstelling en grootte van de opdracht én de plaats en tijd van uitvoering nog niet bekend zijn. Deze contractvorm wordt veel gebruikt voor het opdragen van bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, gladheidsbestrijding en bouw- en woonrijp maken. De RAW-systematiek heeft voor dit type overeenkomsten de RAW-raamovereenkomst ontwikkeld waarvan de UAV2012 de onderlegger is.

Het Miland BV heeft in 2002 geparticipeerd in de CROW werkgroep bij de ontwikkeling van deze contractvorm en ook bij de update van de contractvorm 2012-2013. Inmiddels maakt Het Miland BV jaarlijks gemiddeld veertig raamovereenkomsten. Wij hebben dus een zeer ruime ervaring in het maken van RAW-raamovereenkomsten en zijn op de hoogte van alle ins-en-outs van dit type overeenkomsten.

 

Wij maken onze raamovereenkomsten voor onder meer:

– rioolreiniging en –inspectie;
– reinigen van kolken;
– renovatie van riolering;
– onderhoud van gemalen;
– onderhoud van beschoeiingen;
– onderhoud van watergangen;
– onderhoud van kunstwerken;
– onderhoud van elementverhardingen;
– onderhoud van asfaltverhardingen;
– onderhoud van markeringen;
– leverantie van verhardingsmaterialen;
– onderhoud van bebordingen;
– onderhoud van openbare verlichting;
– onderhoud van groenvoorziening;
– onderhoud van gazons;
– onderhoud van bomen;
– onderhoud van speelplaatsen;
– aanleg van ondergrondse vuilcontainers;
– bouw- en woonrijp maken;
– inhuur van personeel;
– etcetera.