Het Miland BV wordt door klanten ingezet als directie UAV op zowel RAW-bestekken als RAW-raamovereenkomsten. De aard van de overeenkomsten waarbij wij de directie voeren zijn zowel civieltechnisch als cultuurtechnisch van aard. In het tabblad “projecten” is aangegeven welke opdrachten dit betreft.”

Recente projecten waarbij wij als directievoerders bij betrokken zijn geweest waren:

–             Reconstructie Noordersingel fase 1, gemeente Lansingerland;

–             Reconstructie Pastoor Verburghlaan, gemeente Lansingerland;

–             Onderhoud sportvelden, gemeente Woerden;

–             Onderhoud rioleringen, gemeente Woerden;

–             Onderhoud kunstwerken, gemeente Woerden;

–             Onderhoud gazons, gemeente Woerden.