Enkele projecten vanaf januari 2016 uitgelicht.

Baggerwerkzaamheden 2016-2019 voor de gemeente Woerden en gemeente Oudewater (meervoudig onderhandse aanbesteding)

Belangrijkste doelstelling voor beide gemeenten was het herstellen van het profiel van het natte oppervlak van watergangen met een opdrachtnemer die zich bij aanbesteding getoond heeft de beste prijs-kwaliteit verhouding aan te bieden. Duurzaamheid van de uitvoering en een minimale beleving van overlast of hinder in de omgeving van uitvoeringslocaties waren belangrijke uitgangspunten. Inmiddels naar volle tevredenheid van beide opdrachtgevers in uitvoering. lees hier meer.

 Martijn Glerum (technisch voorbereider gemeente Woerden): ‘De kennis van Best Value en de overdracht hiervan op teamleden en potentiële inschrijvers door Het Miland was uitstekend’

Groot onderhoud Noordersingel fase 2 voor de gemeente Lansingerland (meervoudig onderhandse aanbesteding)

De restlevensduur van de totale wegconstructie van de Noordersingel was nihil. Belangrijkste doelstellingen van dit project waren:

– een verbetering van de restlevensduur van de wegconstructie van minimaal tien jaar;
– de wegconstructie diende na uitvoering van de werkzaamheden minimaal tien jaar onderhoudsvrij te zijn;
– het wegoppervlak diende gedurende minimaal 10 jaar te voldoen aan de comfortnormen beeldkwaliteit B.

De inschrijvers werden geacht bij hun aanbod met de aanwezigheid van asbest in de wegfundering en bermen rekening te houden. In het aanbod van de winnende inschrijver is hiermee rekening gehouden door een innovatieve toepassing in de wegconstructie waardoor geen funderingsmateriaal behoefde te worden ontgraven. Een perfect voorbeeld van Best Value en het selecteren van de inschrijving met de hoogste waarde.

Maarten Soeteman (projectleider gemeente Lansingerland): ‘…Overtuigd van Best Value als methodiek om de beste inschrijver te selecteren, mits voldoende intern draagvlak binnen de organisatie…’

Inspecteren en reinigen hoofdriolen 2016-2019 voor de gemeente Alphen aan de Rijn en gemeente Bodegraven-Reeuwijk (europees openbare aanbesteding) lees hier meer.

Belangrijkste doelstelling van dit project was het reinigen en inspecteren van hoofdriolen door een opdrachtnemer die de meeste maatschappelijke waarde leverde, hierbij rekening houdend met:

  • Duurzaamheid proces;
  • Omgevingsvriendelijkheid;
  • Klantvriendelijkheid;
  • Procesbeheersing.

Vervoers- en acceptatiekosten van vrij te komen slib diende deel uit maken van de aanbieding. Inmiddels zijn de werkzaamheden bij beide gemeenten, naar volle tevredenheid, in uitvoering.

Brigitte van Es (afdeling Inkoop gemeente Alphen a/d Rijn): ‘Zowel de begeleiding als uitvoering door Het Miland waren uitstekend’

Beheer van bermen en watergangen 2017-2029 voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (europees openbare aanbesteding)

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft als doelstelling het ecologisch opwaarderen van de bermen in de gemeente. Een doelstelling die uitstekend past bij Best Value, namelijk het selecteren van de inschrijver met de beste inschrijving. Naast een ecologische opwaardering waren ook aspecten als duurzaamheid, social return en ondersteuning van de lokale economie belangrijke beoordelingscriteria. Een combinatie van lokale inschrijvers bleek uiteindelijk de beste inschrijving te hebben gedaan met een zeer forse kwaliteitsverbetering van de bermen in Bodegraven en Reeuwijk. lees hier meer.

Ewout Smeerdijk (Afdeling inkoop gemeente Bodegraven-Reeuwijk): ‘Succesvol verlopen aanbestedingstraject, uitstekend verzorgd door Het Miland’

Best Value projecten op dit moment in uitvoering:

  • Rioolreiniging en –inspectie/onderhoud gemalen voor de gemeente Voorschoten en gemeente Wassenaar;
  • Onderhoud riolering voor de gemeente Woerden;
  • Onderhoud beschoeiingen voor de gemeente Woerden.