In toenemende mate maken opdrachtgevers gebruik van, en bieden opdrachtnemers op geïntegreerde contracten zoals de UAV-gc. Dit vergt een compleet andere werkwijze waarin ontwerp, realisatie en eventueel onderhoud geïntegreerd worden aangepakt. Opdrachtgevers en -nemers krijgen hierdoor andere rollen, taken en verantwoordelijkheden.

Er dient meer te worden samengewerkt om kwaliteit en toegevoegde waarde voor alle partijen te realiseren.

De UAV-gc 2005 bieden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van partijen bij geïntegreerde contracten.

Sinds een opleiding begin 2017 is Het Miland BV ook toegerust om uitvragen op basis van UAV-gc te verzorgen.