Reeds meer dan vijftien jaar leveren wij advies aan onze opdrachtgevers over:

– keuzes m.b.t. inkoopprocedures en aanbestedingsvormen;

– technische project- en procesondersteuning in de civiele en cultuurtechniek;

– kostencalculaties;

– ondersteuning bij het opstellen van EMVI- en Best Value-plannen.