Wat is Best Value?

Best Value is een gedachtegoed dat uitgaat van de natuurwet : het verleden is de beste voorspeller van de toekomst.

Bij inkoop wordt dat vertaald naar: een aanbieder die zich heeft getoond een expert te zijn, is het best in staat te voldoen aan een klantwens. Om risico’s van de klant te minimaliseren is het contracteren van de expert-aanbieder bij Best Value Procurement het doel.

Zie voor meer informatie wat Best Value precies inhoudt ‘Thema’s en achtergronden’.

 

Het Miland BV heeft vanaf 2015 inmiddels 4 Best Value trajecten succesvol en naar tevredenheid van onze opdrachtgevers afgerond; voor 2017 staan inmiddels al weer drie nieuwe projecten op stapel (april 2017). In 100% van de afgeronde projecten voldeed de uitvoering aan de verwachting van onze opdrachtgevers. Kees Rietveld en Onno Groenendijk zijn inmiddels beide B+ gecertificeerd in de Best Value methodiek en hopen in 2017 hun A-certificaat te behalen.