Het Miland ondersteunt en adviseert opdrachtgevers bij vaststellen van de aanbestedingsvorm.

Met onze eigen aanbestedingsleidraad of een standaard leidraad van onze opdrachtgever publiceren wij aanbestedingen op Tenderned of aanbestedingskalender en verzorgen de volledige inkoopbegeleiding eventueel in samenspraak met afdelingen Inkoop.

Aanbesteding op basis van PKV-criteria.

De beoordeling van PKV, opgegeven in een plan van aanpak, vindt plaats middels een jurybeoordeling. Het voordeel van een jurybeoordeling is het onderscheidend karakter groot is. Daarnaast is ook een meetlatbeoordeling mogelijk waarbij de onderwerpen in een aanbestedingsleidraad moeten worden benoemd. Het voordeel daarvan is dat de kosten voor inschrijver en aanbestedende dienst m.b.t de beoordeling van PKV-criteria tot een minimum worden beperkt